“แนวทางการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม”

October 10, 2018

news

Comments Off on “แนวทางการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม”


กองทุนกระตุ้นให้รัฐบาลต่างๆให้ความสำคัญกับนโยบายที่สามารถแบ่งปันผลประโยชน์จากการเติบโตอย่างแพร่หลายมากขึ้นเพื่อช่วยกันต่อต้านความไม่ไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นของสถาบันและเพื่อหลีกเลี่ยง “ปฏิกิริยาการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง”และเน้นย้ำว่า “แนวทางการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม” เพื่อช่วยกระตุ้นการเติบโตทางการค้าอย่างต่อเนื่อง

ยังคงมีความสำคัญต่อการรักษาและขยายการขยายตัวทั่วโลก” ‘ความวิตกกังวลจากอัตราเงินเฟ้อ’ ด้วยการเติบโตของ GDP ในสหรัฐคาดว่าจะลดลงจากร้อยละ 2.9 ในปีนี้เป็นร้อยละ 1.8 ในปี 2563 นอกจากนี้ IMF ยังเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก “ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ” ที่เกิดจากการลดภาษีและการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากการค้า สงคราม