นวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว

August 2, 2018

news

Comments Off on นวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว


นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายหุ่นยนต์ประมาณ 200 แห่งในประเทศไทยเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ต่างๆเช่นความบันเทิงและภาคอาหารนอกเหนือไปจากอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ นายเฉลิมพลกล่าวว่า บริษัท ได้เริ่มดำเนินการผลิตหุ่นยนต์เมื่อ 9 ปีที่แล้วโดยมีผลิตภัณฑ์แรกออกมาเป็น Dinsow บริษัท ได้ดำเนินการกับ Dinsow และ Dinsow แบบสแตนด์อโลน จะใช้เงินมากกว่า 100 ล้านบาทในการวิจัยและพัฒนา

ภายในสิ้นปีนี้และมีกำลังการผลิตมากกว่า 400 หุ่นยนต์ต่อปี อย่างไรก็ตามเราเลือกที่จะพัฒนาระบบหุ่นยนต์เพื่อดูแลคนชราและผู้ป่วยที่ต้องนอนหลับและเราได้ทำเช่นนั้นโดยการมีส่วนร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ลึกและนวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว” ในกรุงเทพฯ บริษัท มีหุ่นยนต์ Dinsow ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และศิริราช มีการกระจายอุปกรณ์ไปยังประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นเยอรมันและสวีเดน