ชาวจีนกำลังลงทุนในทุกประเทศในโลก

September 3, 2018

news

Comments Off on ชาวจีนกำลังลงทุนในทุกประเทศในโลก


ศาสตราจารย์มานุษยวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าชาวจีนกำลังลงทุนในทุกประเทศในโลก นโยบาย “ออกไปข้างนอก” อย่างเป็นทางการของจีนกระตุ้นการลงทุนไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น พวกเขากำลังจะมาสำรวจความเป็นไปได้ในการลงทุน หากมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นหรือการจัดการที่ดีขึ้นหรือโอกาสที่ดีกว่าที่อื่น ๆ พวกเขาจะไปที่นั่น

ศาสตราจารย์ผู้ซึ่งได้ทำการศึกษาหลายเรื่องเกี่ยวกับทุนนิยมจีนและผลกระทบของจีนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเมื่อรัฐบาลลาวห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติให้เช่าที่ดินหรือการลงทุนในภาคเกษตรกรรมนักลงทุนชาวจีนเริ่มสำรวจโอกาสต่างๆข้างเคียงในประเทศไทยพม่าและกัมพูชา “ในแง่ของการท่องเที่ยวและการลงทุนด้านการเกษตรเชียงใหม่และไทยมีศักยภาพและนั่นเป็นเหตุให้นักลงทุนชาวจีนจำนวนมากมาที่นี่