คุกกี้โคลนของกินคลายหิวชาวเฮติในวันที่ไม่มีเงินซื้อข้าวกิน

March 6, 2020

news

Comments Off on คุกกี้โคลนของกินคลายหิวชาวเฮติในวันที่ไม่มีเงินซื้อข้าวกิน


แผ่นวงกลมที่วางตากแดดเอาไว้ นั่นคือคุกกี้โคลนที่ผลิตจากดินโคลนอันเป็นอาหารที่ชาวเฮติใช้กินเพื่อดำรงชีพอยู่ ในวันที่พวกเขาส่วนใหญ่ยากจนไม่มีเงินแม้แต่จะซื้ออาหารประทังชีพให้ได้อย่างน้อยที่สุดแค่วันละ 1 มื้อ ผลพวงจากการปรับขึ้นราคาอาหารทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากจากชาวเฮติที่ยากจน สถานการณ์บีบบังคับให้พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่น

นอกไปจากหันไปใช้โคลนเพื่อทำอาหารกินคุกกี้โคลน เป็นอาหารที่ยับยั้งความหิวโหยของชาวเฮติแบบดั้งเดิม พวกเขาจะเอาโคลนมาผสมเนย เกลือ ตากแห้งกับแสงแดด ก่อนจะเอามากินเด็ก และผู้หญิง รวมถึงคนที่ตั้งท้องต่างเลือกอาหารชนิดนี้เพื่อกินยังชีพ แต่มันสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเขา และทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ แม้ทางการจะพยายามหยุดยั้งไม่ให้คนเฮติมากินคุกกี้โคลน เพราะสกปรกและมีผลกระทบต่อร่างกาย แต่เมื่อท้องมันหิวโหย และเงินไม่มีเพียงพอจะซื้ออาหาร ทางเลือกของพวกเขาจึงไม่มีมากนักในการอิ่มท้อง