ก้าวแรกในการหาแนวทางแก้ปัญหา

December 2, 2018

health news

Comments Off on ก้าวแรกในการหาแนวทางแก้ปัญหา


ผลการวิจัยเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่ตกอยู่ในโรงพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลพบว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่อ่อนแอนอนในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยด้วยแสงกลางคืนที่ผิดปกติและเสียงจากผู้ป่วยรายอื่นและพยาบาลและบางทีอาจจะได้รับยามากกว่าหนึ่งชนิด การตื่นขึ้นเพื่อไปที่ห้องสุขาสามารถท้าทายมากกว่าที่เราจะนึกออกได้การมีพยาบาล

สำหรับเตียงแต่ละเตียงไม่เป็นประโยชน์ใน NHS ที่ทันสมัยและไม่ได้รับการยอมรับจากผู้สูงอายุหลายคนเราจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีใช้เทคโนโลยีที่มีให้ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของการนอนหลับในช่วงต้นเพื่อให้เราสามารถออกแบบการแทรกแซงเฉพาะบุคคลที่อาจหลีกเลี่ยงการตกต่ำในวันถัดไปหนึ่งในปัญหาในการป้องกันการตกคือการที่เรารู้ว่าเรื่องที่อ่อนแอจะลดลง แต่ก็เป็นเรื่องยากมากที่จะคาดการณ์เมื่อการศึกษาของเรา เป็นก้าวแรกในการหาแนวทางแก้ปัญหา