การเปลี่ยนโฉมหน้าของการเมือง

March 4, 2019

news

Comments Off on การเปลี่ยนโฉมหน้าของการเมือง


ผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมีปัญหาในการตัดสินใจว่าข้อกล่าวหาบางอย่างเกี่ยวกับการไหลเวียนนั้นเป็นจริงหรือไม่ เราคาดว่าผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งแรก 7 ล้านคนรวมถึงผู้ที่เพิ่งอายุ 18 ปีจะกระตือรือร้นในการลงคะแนนเสียง แต่สิ่งที่ทำให้ฉันกังวลมากที่สุดคือคะแนนของพวกเขาจะเป็นคะแนนคุณภาพหรือไม่ วิไลวรรณยังสงสัยว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งใหม่จะสามารถมีบทบาทสำคัญ

ในการเปลี่ยนโฉมหน้าของการเมืองโดยเฉพาะในช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนวันเลือกตั้งหรือไม่ แม้ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งหนุ่มสาวบางคนมีความสนใจพอที่จะมองหาคุณสมบัติของผู้สมัครและตรวจสอบว่าการเรียกร้องที่ทำนั้นเป็นความจริงหรือเท็จเธอชี้ให้เห็นว่าอีกหลายคนถูกดึงดูดผู้สมัครที่เฉพาะเจาะจง นักวิชาการอ้างถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งปกติแล้วจะมีคู่แข่งเพียงสองคนเท่านั้นและพวกเขาก็แข่งขันกันในเรื่องนโยบาย ผู้สมัครที่ชนะหรือแพ้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ฝ่ายของพวกเขามีให้