การเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย

May 9, 2019

news

Comments Off on การเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย


ชาวเมืองส่วนใหญ่ใน 21 เขตเห็นด้วยกับแผนการของกรุงเทพมหานครในการเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียตามปริมาณน้ำประปาที่ใช้ ผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่างข้อบังคับกทม. กำหนดให้กรมการระบายน้ำและระบายน้ำของกทม. ต้องจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 21 แห่งก่อนที่เทศบาลเมืองจะเก็บค่าธรรมเนียม

กทม. วางแผนที่จะเก็บค่าบำบัดน้ำเสียจากผู้อยู่อาศัยในเขตพระนคร, ปอมปอม, สัมพันธวงศ์, แขวงปทุมวัน, เขตดินแดง, เขตราชเทวี, เขตพญาไท, เขตดุสิต, เขตห้วยขวาง, เขตจตุจักร, เขตบางรัก, เขตบางรัก, เขตบางรัก จอมทองทุ่งคุรุอำเภอภาษีเจริญเขตบางแคและหนองแขมซึ่งมีโรงบำบัดน้ำเสียแปดแห่ง อัศวินบอกกับสภาเทศบาลเมืองว่ามหาวิทยาลัยทำการสำรวจผู้คน 1,134 คน การสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 939 หรือ 82.80 เปอร์เซ็นต์เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและ 17.20 เปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วย ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 78.48 กล่าวว่าพวกเขายินดีจ่ายค่าบำบัดน้ำเสียในขณะที่ร้อยละ 21.52 กล่าวว่าพวกเขาไม่เต็มใจที่จะจ่าย