การช่วยชีวิตประจำการทางเดินหายใจ

September 3, 2018

health news

Comments Off on การช่วยชีวิตประจำการทางเดินหายใจ


การทดลองใช้การช่วยชีวิตประจำการทางเดินหายใจทางอากาศเป็นการวิจัยแบบ multicenter ที่ดำเนินการโดย Consusium Resuscitation Result โดยเปรียบเทียบอัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยหัวใจล้มอก 3,000 รายที่ได้รับการรักษาโดยทีมแพทย์จาก 27 หน่วยงานของ EMS ในเบอร์มิงแฮมแอละแบมา Dallas-Fort Worth; มิลวอกี; พิตส์เบิร์ก; และพอร์ตแลนด์โอเรกอน

ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยหลอดเลือดชนิดใหม่ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจแบบดั้งเดิม โดยรวมผู้ป่วยในกลุ่มหลอดเลือดมีผลดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่นร้อยละ 18.3 ของผู้ป่วยรอดชีวิตมาได้สามวันในโรงพยาบาลและร้อยละ 10.8 รอดชีวิตมาถึงโรงพยาบาลออก สำหรับกลุ่มที่ใส่ท่อช่วยหายใจแบบดั้งเดิมพบว่าอัตราการรอดชีวิตเท่ากับ 15.4 และ 8.1 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ นอกจากนี้สัดส่วนของผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากการทำงานของสมองที่ดีก็สูงกว่าในกลุ่มหลอดคอ